BZT52H series:采用SOD123F封装的单倍齐纳二极管

通用齐纳二极管,采用SOD123F小型扁平引脚表面贴装器件(SMD)塑料封装。

特性和优势
  • 总功耗:≤ 830 mW
  • 低差分电阻
  • 宽工作电压范围:标称值2.4 V至75 V(E24范围)
  • 符合AEC-Q101标准
  • 小型塑料封装,适合表面贴装设计
应用
  • 一般稳压功能
产品图片
功能框图
Graphic symbol: Schottky diode
Simplified outline: SOD123F
关键参数
型号Package versionPackage nameSize (mm)VZ nom (V)Tolerance +/- %VZ min. (V)VZ max. (V)IF max (mA)Ptot (mW)PZSM (W)Configuration
BZT52H-B10SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.110appr. 2%9.810.225083040single
BZT52H-B11SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.111appr. 2%10.811.225083040single
BZT52H-B12SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.112appr. 2%11.812.225083040single
BZT52H-B13SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.113appr. 2%12.713.325083040single
BZT52H-B15SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.115appr. 2%1415.325083040single
BZT52H-B16SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.116appr. 2%15.716.325083040single
BZT52H-B18SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.118appr. 2%17.618.425083040single
BZT52H-B20SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.120appr. 2%19.620.425083040single
BZT52H-B22SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.122appr. 2%21.622.425083040single
BZT52H-B24SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.124appr. 2%23.524.525083040single
BZT52H-B27SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.127appr. 2%26.527.525083040single
BZT52H-B2V4SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.12.4appr. 2%2.352.4525083040single
BZT52H-B2V7SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.12.7appr. 2%2.652.7525083040single
BZT52H-B30SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.130appr. 2%29.430.625083040single
BZT52H-B33SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.133appr. 2%32.333.725083040single
BZT52H-B36SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.136appr. 2%35.336.725083040single
BZT52H-B39SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.139appr. 2%38.239.825083040single
BZT52H-B3V0SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.13appr. 2%2.943.0625083040single
BZT52H-B3V3SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.13appr. 2%3.233.3725083040single
BZT52H-B3V6SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.13.6appr. 2%3.533.6725083040single
BZT52H-B3V9SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.13.9appr. 2%3.823.9825083040single
BZT52H-B43SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.143appr. 2%42.143.925083040single
BZT52H-B47SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.147appr. 2%46.147.925083040single
BZT52H-B4V3SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.14.3appr. 2%4.214.3925083040single
BZT52H-B4V7SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.14.7appr. 2%4.614.7925083040single
BZT52H-B51SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.151appr. 2%505225083040single
BZT52H-B56SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.156appr. 2%54.957.125083040single
BZT52H-B5V1SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.15.1appr. 2%55.225083040single
BZT52H-B5V6SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.15appr. 2%5.495.7125083040single
BZT52H-B62SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.162appr. 2%60.863.225083040single
BZT52H-B68SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.168appr. 2%66.669.425083040single
BZT52H-B6V2SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.16appr. 2%6.086.3225083040single
BZT52H-B6V8SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.16.8appr. 2%6.666.9425083040single
BZT52H-B75SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.175appr. 2%73.576.525083040single
BZT52H-B7V5SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.17appr. 2%7.357.6525083040single
BZT52H-B8V2SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.18appr. 2%8.048.3625083040single
BZT52H-B9V1SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.19appr. 2%8.929.2825083040single
BZT52H-C10SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.110appr. 5%9.410.625083040single
BZT52H-C11SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.111appr. 5%10.411.625083040single
BZT52H-C12SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.112appr. 5%11.412.725083040single
BZT52H-C13SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.113appr. 5%12.414.125083040single
BZT52H-C15SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.115appr. 5%13.815.625083040single
BZT52H-C16SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.116appr. 5%15.317.125083040single
BZT52H-C18SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.118appr. 5%16.819.125083040single
BZT52H-C20SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.120appr. 5%18.821.225083040single
BZT52H-C22SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.122appr. 5%20.823.325083040single
BZT52H-C24SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.124appr. 5%22.825.625083040single
BZT52H-C27SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.127appr. 5%25.128.925083040single
BZT52H-C2V4SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.12appr. 5%2.22.625083040single
BZT52H-C2V7SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.12appr. 5%2.52.925083040single
BZT52H-C30SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.130appr. 5%283225083040single
BZT52H-C33SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.133appr. 5%313525083040single
BZT52H-C36SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.136appr. 5%343825083040single
BZT52H-C39SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.139appr. 5%374125083040single
BZT52H-C3V0SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.13appr. 5%2.83.225083040single
BZT52H-C3V3SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.13appr. 5%3.13.525083040single
BZT52H-C3V6SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.13.6appr. 5%3.43.825083040single
BZT52H-C3V9SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.13appr. 5%3.74.125083040single
BZT52H-C43SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.143appr. 5%404625083040single
BZT52H-C47SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.147appr. 5%445025083040single
BZT52H-C4V3SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.14appr. 5%44.625083040single
BZT52H-C4V7SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.14appr. 5%4.4525083040single
BZT52H-C51SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.151appr. 5%485425083040single
BZT52H-C56SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.156appr. 5%526025083040single
BZT52H-C5V1SOD123FSOD123F2.6 x 1.6 x 1.15.1appr. 5%