3DG111 型晶体管

3DG111 型晶体管
序号 参数 单位 测试条件 规范值
3DG111A 3DG111B 3DG111C 3DG111D 3DG111E 3DG111F
1 PCM mW   300
2 IC mA   50
3 TjM  ℃   175
4 V(BR)CBO V IC=50μA ≥20 ≥40 ≥60 ≥20 ≥40 ≥60
5 V(BR)CEO V IC=50μA ≥15 ≥30 ≥45 ≥15 ≥30 ≥45
6 V(BR)EBO V IE=50μA ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
7 ICBO μA VCB=10V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
8 ICEO μA VCE=10V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
9 IEBO μA VEB=2V ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
10 VBE(sat) V Ic=10mA,IB=1mA ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
11 VCE(sat) V Ic=10mA,IB=1mA ≤0.35 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.35 ≤0.35
12 hFE   VCE=10V,IC=10mA 25~320 25~320 25~320 25~320 25~320 25~320
13 fT MHz f=100MHz,VCE=10V,IC=10mA ≥150 ≥150 ≥150 ≥300 ≥300 ≥300

允许测试误差±10%

NPN型金属封装硅高频小功率晶体管hFE分档表

hFE 25~40 40~55 55~80 80~120 120~180 180~270 270~320
色标 绿

3DG111 型晶体管B-2 型封状尺寸图

3DG111 型晶体管B-2 型封状尺寸图